Den Europæiske Menneskerettighedskonvention - og dansk ret Jens Elo Rytter

ISBN:

Published:

Paperback

405 pages


Description

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention - og dansk ret  by  Jens Elo Rytter

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention - og dansk ret by Jens Elo Rytter
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, RTF | 405 pages | ISBN: | 4.18 Mb

Denne bog omhandler Den Europæiske Menneskerettighedskonention og praksis fra Menneskerettighedsdomstolen. Bogen har dog samtidig et dansk perspektiv.Bogen redegør først for generelle spørgsmål vedrørende Konventionens baggrund og ideologi,MoreDenne bog omhandler Den Europæiske Menneskerettighedskonention og praksis fra Menneskerettighedsdomstolen. Bogen har dog samtidig et dansk perspektiv.Bogen redegør først for generelle spørgsmål vedrørende Konventionens baggrund og ideologi, Konventionens stilling i dansk ret, Konventionens fortolkning- menneskerettighedernes grænser- statens positive forpligtelser og staterne spillerum ved opfyldelsen af Konventionens krav.Bogen gennemgår herefter de rettigheder i Konventionen, som er mest praktisk relevante i en dansk sammenhæng.I tilknytning til denne gennemgang henvises i vidt omfang til dansk lovgivning og retspraksis på området.

Følgende rettigheder gennemgås:- Retten til personlig frihed- Retten til en retfærdig rettergang- Retten til privat- og familieliv- Retten til religionsfrihed- Retten til ytrings- og informationsfrihed- Retten til forsamlingsfrihed- Retten til foreningsfrihed- Retten til ikke at blive diskrimineretBogen er i første række skrevet som en lærebog til brug for universitetsstuderende i Jura.

Den vil dog også kunne være til nytte som en almen fremstilling for advokater, dommere og andre retsanvendere, som ikke på forhånd besidder en specialviden på området. Bogens tilgængelige form gør den endvidere velegnet for andre med en generel interesse for menneskerettighedskoventionen.Bogen indeholder talrige henvisninger til retspraksis og er forsynet med relevante uddrag af Konventionen samt et doms- og stikordsregister.Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "Den Europæiske Menneskerettighedskonvention - og dansk ret":


zibase-club.com

©2013-2015 | DMCA | Contact us